Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Gruzdžių vaikų socializacijos centras


Gruzdžių vaikų socializacijos centras

F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai

Šiaulių rajonas

Mokiniai žiūrės prevencinius filmus, diskutuos apie savo jausmus ir emocijas įvairiomis kalbomis užsienio kalbų pamokų metu, matematikos pamokose kurs mozaiką, grupinių užsiėmimų metu kalbės apie savo patirtį, ieškos pagalbos būdų padėti kitiems žmonėms.

Centro administracija, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai.