Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija


Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Baltijos pr. 53

Klaipėdos miestas

1. Mokykloje bus paruoštas stendas ,, Jausmų paletė‘‘. 2. 1-8 klasių vadovams bus padalinti lankstinukai patyčių tema atitinkantys mokinių amžių, kurie bus padalyti ir aptarti klasių valandėlių metu su mokiniais.. 3. 1-6 klasių vadovams bus padalinta metodinė medžiaga, kurią naudodamiesi savo klasės mokiniams praves klasių valandėles ,, Skundimas ar pagalbos prašymas‘‘. 4. 7-8 klasių vadovams bus padalinta metodinė medžiaga, kurią naudodamiesi savo klasės mokiniams praves klasių valandėles ,, Kas gali padėti spęsti ,, realias‘‘ ir virtualias patyčias?‘‘ 5. Bendradarbiaujant su klasės vadovais, mokyklos pirmame aukšte ant sienos bus padaryta visų mokinių delniukų (su gražiais palinkėjimais) mozaika ,, Patyčios gali ir turi liautis‘‘. 6. Kovo 15 dieną mokykloje bus organizuojamos apsikabinimų pertraukos, siekiant išreikšti savo draugiškumą vieni kitiems. ,, Nemokamus apkabinimus'' mokykloje dalins mokinių draugas meškiukas Tedis. 7. Nuo 14 iki 18 dienos pertraukų metu aktų salėje mokiniam rodomi filmai patyčių tema. Po kiekvieno filmo vyks mokinių refleksija. 14 dieną (pirmadienį) – po 4 pamokų į aktų salę renkasi 1-3 klasės. 15 dieną (antradienį) – po 4 pamokų į aktų salę renkasi 4-5 klasės. 16 dieną (trečiadienį) – po 3 pamokų į aktų salę renkasi 6 klasės. 17 dieną ( ketvirtadienį) – po 3 pamokų į aktų salę renkasi 7 klasės. 18 dieną ( penktadienį) – po 3 pamokų į aktų salę renkasi 8 klasės. 8. Mokinių tėvams per TAMO dienyną bus išsiųsti elektroniniai lankstinukai patyčių tema bei jiems naudinga informacija apie tai ką jie turi žinoti apie patyčias.

Veklose dalyvaus visa mokyklos bendruomenė, visi mokiniai nuo 1 iki 8 klasės, mokinių tėvai, mokytojai bei mokyklos administracija.