Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Lopšelis-darželis "Eglutė"


Lopšelis-darželis "Eglutė"

Gamyklos g. 29

Mažeikių rajonas

1. Teminės dienos (pvz., pirmadienis - pasisveikinimo diena, antradienis - rankos paspaudimo diena ir pan.). 2. Vaikai pieš atvirutes savo draugams. 3. Vaikams bus sekamos pamokančios pasakos. 4. Vaikai pieš plakatus, kuriose bus įrašytos vaikų mintys apie draugystę. 5. Užsiėmimų metu vaikams bus pasakojama apie draugus, draugystę, jos svarbą, patyčių žalą.

Veiklose dalyvaus lopšelio-darželio 3-7 metų ugdytiniai, jų auklėtojos, psichologė, socialinė pedagogė.