Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla


Vilniaus Sausio 13-osios mokykla

Architektų g. 166, Vilnius

Vilniaus miestas

Spalvų dienos. Plakatas 1-ojo aukšto fojė. Visa mokyklos bendruomenė atitinkamomis dienomis rengiasi atitinkamų spalvų drabužiais, kurie turi tam tikrą reikšmę. Žaidimas „Angelas sargas“. Visą savaitę mokiniai žaidžia žaidimą, savaitės pabaigoje klasių auklėtojai organizuoja aptarimą su savo klase. Gerų darbų sąrašas. 1-ojo aukšto fojė pakabintas didelis popieriaus lapas, visi skatinami užrašyti jame savo gerus darbus. Draugiškiausios klasės rinkimai. Balsuoja visi mokytojai iki kovo 18 dienos (penktadienio). Padėkos ar/ir atsiprašymo laiškai. 1-ojo aukšto fojė stovi „Ačiū ir atsiprašau“ dėžė. Visi skatinami rašyti laiškus vieni kitiems. Klasių valandėlės patyčių tema. Veda klasių auklėtojai. Užsiėmimas mokiniams „Pagalbos prašymas ar skundimas?“ Etikos pamokų metu metu veda psichologė. Pradinių klasių mokiniams veda psichologė ir socialinė pedagogė Filmuotos medžiagos patyčių tema peržiūra ir aptarimas. Pertraukų metu. Informacijos tėvams apie elektronines patyčias išplatinimas mokyklos internetiniame puslapyje ir TAMO dienyne. Paroda „Mano augintinis.

Vis mokyklos bendruomenė.