Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vėžaičių pagrindinė mokykla


Vėžaičių pagrindinė mokykla

Gargždų g. 28, Vėžaičiai

Klaipėdos rajonas

Pirmadienis:  Akcijos „Savaitė be patyčių“ paskelbimas mokyklos internetiniame puslapyje.  Kryžiažodžių sprendimo konkursų organizavimas (1-4 klasių mokiniams po keturių pamokų I-o aukšto foje, 5-10 klasių mokiniams po trijų pamokų II-o aukšto fojė). Antradienis: Stendo „Patyčios gali ir turi liautis!“ parengimas. Trečiadienis: „Vaikų linijos“ parengto lankstinuko „Patyčios gali ir turi liautis!“ platinimas ir informacijos apie psichologinę pagalbą telefonu ir internetu platinimas mokyklos bendruomenei. Ketvirtadienis: Klasės valandėlė „Pagarba sau ir kitiems. Patyčių problema“ (4 ir 7 kl.) Penktadienis: Klasės valandėlių metu kiekvienoje klasėje ant specialiai paruoštų žmogučio siluetų užrašymas siūlymų „patyčios gali liautis, jei aš...“ ir „patyčios gali liautis, jei kiti...“. Bendro siūlymų šia tema stendo kūrimas.

Mokyklos bendruomenė