Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla


Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Vilniaus g. 11, Rasriniai

Raseinių rajonas

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ PLANUOJAMA bus organizuojama 2 savaites, pirmąją savaitę (kovo 7- 10 d.) daugiausia renginių bus skiriama 1-4 klasių mokiniams. Klasėse vyks pokalbiai, paskaitos, valandėlės, filmuotų siužetų peržiūros ir aptarimai temomis „Skundimas ar pagalbos prašymas?“, „Kas gali padėti spręsti realias ir virtualias patyčias?“. Akcija„Aš nesityčioju“, ilgųjų pertraukų metu vyks stalo žaidimų ir šokių dienos „Moku ir galiu bendrauti gražiai“. Kūrybinės dirbtuvės „Delniukų pievelė“ , klasėse vyks animacinių filmukų apie draugystę peržiūros, aptarimai. Antroji savaitė (kovo 14-18 d.) bus skiriama 5-10 kl. mokiniams. Veiksmo savaičių metu bus vedamos klasės valandėlės ("Patyčios. Kaip jas sustabdyti?!", "Skundimas ar pagalbos prašymas"), rinkimai ir apdovanojimai "Metų mokinys". Akcija "Mokykla gražiausia, kai šypsomės", linksmosios pertraukos "Su muzika linksmiau".

1-10 kl. mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklos administracija