Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno rajono Neveronių gimnazija


Kauno rajono Neveronių gimnazija

Keramikų g. 102, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., LT-54475

Kauno rajonas

Vykdyti kryptinga prevencinę veiklą prieš patyčias, plėsti mokinių žinias apie galimus sprendimo būdus patiriant patyčias, akcentuoti, kad kiekvienas mokinys yra unikalus ir mokyti pasiremti stipriosiomis savo savybėmis. Atkreipti mokinių dėmesį į tarpusavio santykių svarbą, siekti, kad kiekvienas jaustųsi svarbus, reikalingas, išgirstas, suprastas. Skatinti pasitikėjimą savimi bei klasės draugais. Ugdyti empatiškumą bei kelti emocinį intelektą. Vykdysime šias veiklas: parengsime stendą „Kuriame mokyklą be patyčių“, pravesime pokalbį apie toleranciją ir draugiškumą bei draugiško klasių apsikabinimo foto akimirka 1-12 klasėse. Kūrybiniai darbai mano mintys apie patyčias 5-12 kl., žaidimas „Draugystės krisleliai“ 1-5 klasėse, animacinio filmo „Bjaurusis ančiukas“ peržiūra ir aptarimas 1-4 kl., kino filmų „Kiekvienas skirtingas – kiekvienas reikalingas“ peržiūra 5-IV kl. (pagal atskirą pridėtą planą)., mokytojų diskusija “Patyčių stabdymas - suaugusiųjų atsakomybė“, gimnazijoje sukurto filmo „Nebijok būti savimi“ demonstravimas 5-IV kl. bei foto akimirkų bei mokinių minčių eksponavimas.

1-12 klasių mokiniai, klasių auklėtojai, gimnazijoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, gimnazijos administracija