Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija


Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

D. Poškos g. 24, Šilalė

Šilalės rajonas

ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA 2016 m. veiksmo savaitė BE PATYČIŲ DRAUGYSTĖS SAVAITĖ - 2016 Kovo 14 – 18 dienomis Pagrindinės veiklos Pagrindinė idėja: stiprinti nepakantumą netinkamam elgesiui, skatinti pagarbų ir draugišką bendravimą. Dalyviai: p. u. gr.-1-4 ir 5-8 klasių mokiniai bei mokytojai, tėvai, mokyklos specialistai. Kovo 14 d. prieš pirmąją mokinių iniciatyvinė grupė ir akcijos organizatoriai dalins INFORMACINIUS SKIRTUKUS, kuriuose išreiškiamas raginimas būti aktyviais veiksmo savaitės dalyviais, o taip pat supažindinimas su Draugystės savaitės numatomomis veiklomis. Savaitės klasių veikla – DRAUGYSTĖS SODO kūrimas. 5-8 klasių mokiniai ant kiekvienos klasės durų išorinės pusės iš savo pagamintų obels žiedų sukurs klasės draugystės medį. Žiedlapiuose kiekvienas išreikš savo nuomonę draugystės tema – kas stiprina draugystę, kas ją sugriauna, patarimai, kaip elgtis, kai tave skaudina, mintys apie draugystę, geranoriškumą, mandagumą, toleranciją (ši veikla numatoma etikos/tikybos pamokų, klasės valandėlių metu dar iki 18 d.). 1-4 klasių mokiniai I a. fojė kurs bendrą draugystės sodą. Kovo 14, 15-18 d. d. 5-8 klasių jaunųjų talentų šventė „TU TIKRAI GALI“. Vaikai parodys tai, ką geriausiai sugeba kurioje nors meno srityje (dainavimo, grojimo instrumentu, šokio, literatūros kūrinio skaitymo, piešimo, fotografijos, drožinėjimo ir pan.). Siekis – skatinti mokinių saviraišką, atvirumą bei toleranciją. Žiūrovų užduotis – draugiškai palaikyti savo bendraamžius ir padovanoti draugiškus plojimus. Kovo 14-18 d. d. per elektroninį dienyną vyks ANKETINĖ APKLAUSA dėl patyčių masto įvertinimo 5-8 klasėse (1-4 kl. jau atlikta). Kovo 14-18 d. d. NUORODŲ apie patyčių prevenciją ir jų stabdymą mokinių tėvams, mokiniams talpinimas mokyklos interneto svetainėje. Lankstinukų išspausdinimas ir platinimas mokiniams („Vaikų linijos“ paruošti lankstinukai). Kovo 14-18 d. d. PREVENCINIAI UŽSIĖMIMAI 1-4 klasių mokiniams: susitikimai su mokyklos psichologe ir socialinėmis pedagogėmis apie realių ir virtualių patyčių pavojus ir jų prevenciją. Kovo 14-18 d. d. 5-8 klasių mokiniams pertraukų metu kiekvieno aukšto ekranuose rodomos pagalbos mokiniui specialistų parengtos INFORMACINĖS-ŠVIEČIAMOSIOS SKAIDRĖS apie realių ir virtualių patyčių prevenciją. Mokyklos skaitykloje – turimos PREVENCINĖS LITERATŪROS pristatymas.

Dalyviai yra visi progimnazijos mokiniai: p. u. gr. - 1- kl. - 5-8 kl. mokiniai.