Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla


Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla

Tuskulėnų g. 31, Vilnius

Vilniaus miestas

SAVAITĖS „BE PATYČIŲ“ ATIDARYMAS - mokiniai gamina "Draugystės" ženkliukus, juos sega mokyklos bendruomenės nariams, kviečia segėti visą savaitę, "Draugystės pasveikinimas". „GERUMO ŽIEDAI“ 1-4 klasių mokiniai kuria žiedus, juose rašo draugiškus linkėjimus, sveikinimus, žiedais papuošia medį. PAŠTAS „AČIŪ IR ATSIPRAŠAU, DRAUGE“ KINO DIENA. Mokyklos aktų salėje veiks kino teatras. PAMOKOS „SAUGUS INTERNETAS NUO PATYČIŲ“. Informacinių technologijų pamokų metu. KLASĖS ŠŪKIO SUKŪRIMAS. Tai - bendras klasės darbas. Klasė sukuria šūkį, jį „pagamina“ ir jais papuošia mokyklą. DRAUGYSTĖS RECEPTŲ KNYGA. Klasių valandėlių metu klasė kuria „draugystės receptą“. Iš sukurtų receptų bus pagaminta MOKYKLOS DRAUGYSTĖS knyga. MOKU GYVENTI BE PATYČIŲ. Patyčių prevencijos temos integruotos į dorinio ugdymo pamokas. FLASH MOB‘AS, savaitės uždarymas.

Veiklose dalyvaus 1-12 klasių mokiniai, mokinių taryba, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, vaiko gerovės komisijos nariai. Tam tikrose veiklose kviesime dalyvauti mokinių tėvus, visą mokyklos bendruomenę.