Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kalvarijos sav. Alksninės pagrindinė mokykla


Kalvarijos sav. Alksninės pagrindinė mokykla

Mokyklos g. 3 Kalvarija 69212

Kalvarijos savivaldybė

Šiemet veiksmo savaitei "Be patyčių" idėja - aktyvios pertraukos: 2015-03-23 d. - Muzikos diena. Pertraukų metu mokykloje skambės muzika, dainos, bus žaidžiami įvairūs ritminiai žaidimai. 2015-03-24 d. Prevencinių filmų diena. Pertraukų metu bus pastatyta multimedia ir rodomi trumpametražiai filmai prieš patyčias, žymių žmonių pasisakymai patyčių tema. 2015-03-25 d. Didžiojo brolio/didžiosios sesės diena. Vyresniųjų klasių mokiniai bus skatinami rūpintis mažaisiais: padėti jiems pertraukų metu, nuvesti į valgyklą, padėti nusiplauti rankas, pamokų pabaigoje nupiešti bendrą piešinį, po pamokų padėti apsirengti ir palydėti namo. 2015-03-25 d. Klasės valandėlė "Ką žinai apie elektrinines patyčias?" 2015-03-26 d. Draugiškos stalo teniso teniso varžybos. Visų klasių mokiniai ir mokytojai pertraukų metu bus aktyvinami sužaisti draugiškas stalo teniso rungtynes. 2015-03-27. Šokių diena. Pertraukų metu šokių būrelį lankančios mokinės parodys savo šokius, pamokins nemokančius šokti. 2015-03-27 Baigiamasis renginys: konkursinio filmo pristatymas, draugiškiausio mokinio rinkimai, plakato "Draugystės medis" rengimas.

Dalyvauti renginiuose bus skatinami visi mokyklos mokiniai, t.y. 2-10 klasės, bei klasių auklėtojai.