Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Ateities mokykla


Ateities mokykla

S. Stanevičiaus g. 98

Vilniaus miestas

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLA „VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2016“ PLANAS Tikslas: Kurti draugišką ir saugią aplinką mokykloje. Įtraukti mokinius į mokyklos bendruomeninę veiklą, nukreiptą prieš patyčias. Skatinti pagarbų ir tolerantišką elgesį tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų. Savaitės tema: „Draugiškas „Ateities“ avilys“. Tikslas – skatinti glaudesnį ir draugiškesnį mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. 1. Užduotis – pradinių klasių rekreacijoje prie direktoriaus kabineto visi mokyklos mokiniai ir mokytojai prie savo klasės korio turi padaryti bitutes (apie 5 cm ) ir priklijuoti. (Ats.: 0-10 kl. vadovai, L. Kobrina, A. Pilkionienė, N. Riabčiuk). 2. Kovo 14 d., 11 val. „Veiksmo savaitės be patyčių 2016“ pradžia – Apsikabinimo diena. (Ats.: Nepilnamečių reikalų inspektorė M. Karpukienė). 3. Visą savaitę siūlyti vaikams ir mokytojams ateiti į mokyklą su geltonais drabužiais arba pasipuošti geltona detale. 4. Klasės valandėlės draugystės ir tolerancijos tema (Ats.: 0-10 kl. klasės vadovai). Informacija: http://bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu/rekomendacijos-veikloms/ 5. Draugystės ir tolerancijos tema integruojama į visų dalykų pamokas. (Ats.: S. Butautienė, dalykų mokytojai). Užduotis – per rusų, lietuvių, anglų kalbų, etikos ir religijos pamokas vaikai rašo trumpą rašinėlį tema „Dėkoju už...“ (Rašinėlius renka direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Butautienė ir iškabina prie mokytojų kambario). 6. 5-10 klasių plakatų paroda „Draugiškiausia klasė“. (Ats.: 5-10 klasių vadovai, L. Kobrina, A. Pilkionienė; plakatai savaites eigoje iškabinami prie mokytojų kambario). 7. Pagrindiniame mokyklos stende iškabinama informacija apie „Veiksmo savaitę be patyčių 2016“ (Ats.: D. Zdanevičienė, L. Kobrina). 8. Visą savaitę - Senoji animacija arba socialinė reklama. II mokyklos aukšte (mokyklos muziejuose), pertraukų metu rodomi animaciniai filmai arba socialinė reklama. (Ats.: B. Kozlov, J. Skibickaja ir mokyklos televizija).

0-10 klasių mokiniai, 0-10 klasių vadovai, mokyklos specialistai ir administracija, dalykų mokytojai.