Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla


Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

M. Valančiaus g. 1

Kazlų Rūdos savivaldybė

1. Kovo 14-18 d. klasių vadovai klasės valandėlių metu pristato „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ renginius. Pokalbis – diskusija 5-6 klasėse „Skundas ar pagalbos prašymas“, 7-10 klasėse „ Kas gali spręsti „realias“ ir virtualias patyčias?“(www.bepatyciu.lt). Išvardinkite pagrindines vertybes , kurios užkirstų kelią patyčioms bei skatintų pagarbius ir draugiškus santykius.(pristatyti iki 17dienos pateiktoje formoje) Atsakingi klasių vadovai. 2. Kovo 14-18 d. Pokalbis - diskusija 6–7 klasėse “Aš pats galiu padėti spręsti savo klasės problemas“ Atsakingi pagalbos specialistai: psichologė, socialinė pedagogė. 3. Kovo 14-18 d. etikos pamokose 5-10 klasėse video peržiūra ir diskusijos „Mes prieš patyčias“(www.bepatyciu.lt). Atsakingi etikos mokytoja. 4. Kovo 8–9 d. Žaidžiame be patyčių. Dalyvauja 5–6 klasių mokiniai - sportinės estafetės. Atsakingi kūno kultūros mokytojai. 5. Kovo 14-18 d Tinklinio turnyras. Atsakingi kūno kultūros mokytojai. 6. Kovo 16d. Išties ranką „Flashmob“. Dalyvauja 5 klasių mokiniai. 7. Užfiksuotų akimirkų akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ metu pristatymas mokyklos

Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos bendruomenė.