Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija


Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Basanavičiaus g. 25 , Šilalė

Šilalės rajonas

Bus atliekama moksleivių apklausa apie patyčias gimnazijoje. Vedami užsiėmimai moksleiviams "Klasės mikroklimato stiprinimas". Per anglų k. pamokas bus žiūrimas ir aptariamas filmas "Bullying diaries". Per dorinio ugdymo pamokas bus žiūrimas filmas apie internete slypinčias grėsmes. Klasių valandėlių metu bus kalbama apie patyčių apraiškas. Platinami lankstinukai "Patyčios gali ir turi liautis".

Veiklose dalyvaus 1-4 gimnazijos klasių moksleiviai.