Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)


VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)

TARYBŲ 9

Visagino savivaldybė

1. Kūrybinių darbų parodos. 2. Savaitės valandėlės - pokalbiai su vaikais grupėse apie patyčių reiškinius. 3. Renginys „Duok draugui ranką".

Lopšelio-darželio ugdytiniai ir jų tėvai, pedagogai, darbuotojai.