Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija


Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

J. Pabrėžos g. 4

Kretingos rajonas

Teminių klasės valandėlių „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ 5-8 ir I-II G klasių mokiniams organizavimas. Protmūšio žaidimas „Patyčios – kas tai?“ 5-8 klasių mokiniams. Prezentacijos patyčių prevencijos tema Gimnazijos televizoriuose. Knygų paroda „Vaiko pasaulis knygose“ Gimnazijos bibliotekoje. Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas Gimnazijoje. MSG lyderių ir jų grupių susirinkimai. Akcija „PATYČIOMS – NE, DRAUGYSTEI-TAIP“ gimnazijos II –III a. languose. Gimnazijos mokinių parlamento atstovų akcija 5-8 klasių mokiniams „Patyčioms – NE, draugystei - TAIP!“. Prevencinė paskaita 6c ir 6d klasių mokiniams apie saugų internetą ir patyčių pavojus jame. 5e klasės mokinių piešinių paroda gimnazijoje „Taisyklės, kurios nukreiptos prieš patyčias“. Individualios konsultacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams), klasių auklėtojams patyčių klausimais.

Gimnazijos mokiniai, mokytojai, klasių auklėtojai.