Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija


Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija

Šaltuonos g., 14 Eržvilkas

Jurbarko rajonas

Į dalykų pamokas bus integruojama patyčių mažinimo temos. Klasių valandėlių metu bus vedami užsiėmimai. Naudosime ,, Veiksmo savaitės be patyčių" rekomenduojamą metodinę - informacinę medžiagą , skirtą užsiėmimams, atitinkamo amžiaus mokiniams , tėvams ir bendruomenei. Bus parengta informacija vaikams ir tėvams (stendai , internetinėje erdvėje).

1-4 klasių, 5-8, 2G-4G klasių mokiniai, mokytojai, tėvai mokyklos bendruomenė