Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Stakliškių gimnazija


Stakliškių gimnazija

Prienų g. 8, Stakliškės, LT-59370, Prienų r.

Prienų rajonas

2016 m. kovo 14-20 d. Stakliškių gimnazijoje bus organizuojami renginiai, skirti ,,Savaitei be patyčių“. Pagrindinis akcijos tikslas - skatinti draugiškus mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius, kurti saugią aplinką, kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Veiklų metu gimnazijos mokiniai bus mokomi priimti ir atjausti vienas kitą, spręsti kylančius tarpusavio konfliktus konstruktyviais būdais. Šiuo tikslu bus vedami pokalbiai - diskusijos klasės valandėlių metu su mokiniais apie draugystę, pagarbą vienas kitam, gerus tarpusavio santykius, bendradarbiavimą. Mokiniai kurs "Draugystės knygą", iliustruos ją piešiniais, papildys ją savo mintimis bei sukurtais eilėraščiais apie draugystę. Kartu su socialine pedagoge Daiva Švediene gamins mokiniai skirtukus į knygas, juose bus įrašytos taisyklės prieš patyčias, padedančios kovoti nepagarbiu vienas kitų atžvilgiu elgesiu. Psichologė Inga Abramavičienė praves mokiniams diskusiją, skaitys paskaitas, tema: "Kaip elgtis, kai susiduri su patyčiomis ir smurtu?" Taip pat "Savaitės be patyčių" metu 4-11 klasių mokiniai žiūrės ir analizuos filmus, skirtus patyčių reiškiniui atpažinti, mokiniai mokysis, kaip tinkamai reaguoti patyčių situacijoje. Numatome kartu su mokiniais žiūrėti ir aptarti šiuos filmus: "Patyčios -scenos iš vaikų kasdienybės"; "Žaismingai - lengvai". Filmų peržiūra ir aptarimas padės mokiniams geriau suprasti patyčių problemą ir suvokti neigiamas patyčių bei smurto pasekmes tiek besityčiojančio, tiek patiriančio patyčias asmens psichinei sveikatai.

Veiklose dalyvaus visų klasių mokiniai, klasių auklėtojai, socialinė pedagogė Daiva Švedienė, psichologė Inga Abramavičienė, dalykų mokytojai.