Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šakių "Žiburio" gimnazija


Šakių "Žiburio" gimnazija

V.Kudirkos g. 33, Šakiai, LT - 71124

Šakių rajonas

Dorinio ugdymo pamokose bus kalbama apie patyčių priežastis, diskutuojant bus ieškoma sprendimo būdų, kaip mokiniai ir mokytojai galėtų prisidėti prie patyčių mažinimo. Ketvirtadienį vyks mokinių inicijuota mokytojų ir mokinių atvirojo rato diskusija apie gimnazijos mikroklimatą.

Mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.