Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija


Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija

Statybininkų 24, Panevėžys

Panevėžio miestas

Eil.Nr. Veikla 1. 1-8 klasėse pokalbiai patyčių prevencijos tema klasių valandėlių metu 2. Renginys patyčių prevencijos tema 1-4 klasių mokiniams 3. Konkursas 5-8 kl. mokiniams patyčių prevencijos tema „Būk mano draugas“. Konkurso dalyviai – 5-8 klasių komandos. Komandą sudaro 6 mokiniai. Konkurso užduočių vertinimas - vertinama 10 balų sistema (kiekviena užduotis atskirai). Užduočių atlikimą vertina komisija, kiekvieno komisijos nario suteikti balai sumuojami. Konkurso užduotys: 1. Namų darbas. Mokiniai sukuria šūkį (skanduotę ar sentenciją), kuriame atskleidžiamos draugystės ir bendravimo temos: kas padeda išlaikyti draugystę ir draugus, o kas griauna; kas vaikus džiugina, o kas skaudina; kaip padėti pasijusti geriau draugui ir sau sunkioje situacijoje; apie emocijas, kurias sukelia smurtas, patyčios ir priekabiavimas; apie vaikų siūlomas išeitis, jei prie draugo ar tavęs priekabiaujama, tyčiojamasi; kaip pačiam netapti priekabiautoju ir kitomis artimomis bei aktualiomis temomis. Šūkis pristatomas konkurso metu. Vertinama už kūrybiškumą, temos atskleidimą, originalumą, įtaigumą, estetiškumą, pateikimo kokybę. 2. Vaidybinė užduotis. Mokiniai pateikia konkrečios, konkurso metu pateiktos, patyčių situacijos sprendimą. Vertinama už kūrybiškumą, parodytą empatiją, turimas žinias, gebėjimą jas taikyti. 3. Muzikinė-kūrybinė užduotis. Iš pateiktų žodžių mokiniai kuria nurodyto žanro dainą. Vertinama už kūrybiškumą, nurodyto žanro reikalavimų laikymąsi, originalumą, įtaigumą, estetiškumą, gebėjimą komunikuoti, veikti „čia ir dabar“. 4. Žinių užduotis. Vertinamos mokinių žinios apie patyčias, jų paplitimą, pagalbos ir savipagalbos būdus, gebėjimą atskirti mitus ir realybę. 5. Pasiūlymo lapo ,, Gyvenkime gražiau, saugiau, taikiau’’ kūrimas renginio metu. Vertinama už tai, kaip pasiūlymai atitinka mokyklos realijas, vertybių sistemą, už pasiūlymų praktiškumą – galimybę juos įgyvendinti. 3. ,,Pasitikėjimo dėžutės’’ pristatymas renginių metu 4. Apvalaus stalo diskusija patyčių prevencijos tema. Dalyvauja po du 5-8 klasių mokinius, Mokinių parlamento nariai, mokyklos administracijos atstovai, mokytojai, mokyklos kapelionas R. Kaunietis.

Progimnazijos mokiniai, mokytojai, kunigas R. Kaunietis