Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Žeimelio gimnazija


Žeimelio gimnazija

Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelis

Pakruojo rajonas

Integruotos lietuvių kalbos, pilietiškumo, gamtos, etikos, dailės pamokose pokalbiai apie patyčias, piešinių, plakatų darymas, klasių valandėlės 1-12 klasėse. Diskusijos, paskaitos su policijos pareigūnu, mokinių tėvais.

1-12 klasių mokiniai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, mokinių taryba, policijos pareigūnas, mokinių tėvai