Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Lopšelis-darželis "Vėrinėlis"


Lopšelis-darželis "Vėrinėlis"

Taikos 23A

Klaipėdos miestas

Edukacinės pamokėlės " Kurkime kartu", "Kaip bendrauti" (pagal programą "Zipio draugai")

Dalyvauja ikimokyjklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės