Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla


Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

Žaliosios . 12, Andriškių k., Klausučių sen., LT - 70460, Vilkaviškio r.

Vilkaviškio rajonas

Kovo 20 d. Pokalbis ,, Stebėtojų vaidmuo patyčių situacijose“. Pokalbį veda 9 klasės moksleiviai mažiausiems mokyklos mokiniams. Kovo 21 d. „Vaidybinės situacijos ir jų sprendimas“ . 1-5 klasių mokiniai suskirstyti į komandas sukurs konflikto, pajuokos ir patyčių situacijas ir pateiks situacijų sprendimo būdus. Kovo 22 d. Paskaita ,,Vertybės“. 8,9 kl. mokiniai Kovo 23 d. ,,Draugystės diena“. 6, 7, 8, 9 klasės moksleiviai kepa „Draugystės pyragą“ . Kovo 24 d. ,,Bendravimo diena“. Prie arbatos puodelio ir pačių pasigamintų vaišių su mokiniais aptarsime visą savaitę vykusias veiklas.

Veiklose dalyvaus 1-9 klasių moksleiviai (10 klasės mokykloje nėra). Veiklas organizuos mokyklos soc. pedagogė A.Valančienė, sveikatos priežiūros specialistė R. Tamošaitienė bei technologijų mokytoja J. Skystimienė.