Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis"


Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis"

Stoties 8, Ukmergė

Ukmergės rajonas

1. Supažindinti vaikus su patyčių samprata. 2. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias. 3. Užsiėmimų metu mokytis atpažinti patyčias. 4. Taikant vaidybinę veiklą mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius patyčių klausimus. 5. Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas. 6. Siekti geresnių tarpusavio santykių.

Įstaigos ugdytiniai, tėveliai, bendruomenė.