Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Alytaus Piliakalnio progimnazija


Alytaus Piliakalnio progimnazija

Jiezno g. 1, LT-62265 Alytus

Alytaus miestas

1) Mokinių anketavimas. Mokiniams bus duodamas klausimynas įvertinti patyčių mastą mokykloje. Klasėms užpildžius klausimynus progimnazijos vadovybė ir pagalbos specialistai jas atidžiai išanalizuos ir vertinas. Diskusijos apie rezultatus metu bus numatyti tolimesni veiksmai sprendžiant patyčių klausimus. 2) Įvadinė pamoka ir diskusija. Klasės auklėtojos pristatys klasėms kas yra patyčios, kokios jos būna, kaip jas atpažinti ir kokių veiksmų reikia imtis jas stabdant. Vėliau klasėse vaikai diskutuos apie skirtingus vaidmenis ( asmens iš kurio tyčiojasi, asmens, kuris tyčiojasi ir stebėtojo) įvairiose iš anksto parengtose situacijose. 3) Kūrybinis darbas. Mokiniai kurs piešinius ar aplikacijas patyčių tematika. Vyresnės klasės rengs informatyvius plakatus apie patyčias. 4) Prevencinė pamoka. Mokiniams bus rodomi trumpi prevenciniai filmukai apie patyčias, po kurių bus bendras aptarimas ir diskusija, kaip mokiniai būtų patys reagavę vienokioje ar kitokioje situacijoje. 5) Aptarimas. Mokiniai kartu su klasės auklėtojomis aptars visas įvykdytas veiklas veiksmo savaitei be patyčių. Mokiniai galės išreikšti savo nuomonę, siūlymus.

Pagalbos specialistai, klasės auklėtojos, mokiniai.