Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Radviliškio rajono Sidabravo gimnazija


Radviliškio rajono Sidabravo gimnazija

Pergalės g. 13, Sidabravas, Radviliškio rajonas 82010

Radviliškio rajonas

Paskaitos mokiniams ir jų tėvams, gimnazijos pedagogų įsitraukimas į veiklas. Filmo apie patyčių daromas pasekmes žiūrėjimas.

Sidabravo gimnazijos mokiniai ir jų tėvai, gimnazijoje dirbantys pedagogai.