Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla


Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla

Arminų g-vė Nr.1.Sūdavos km.Klausučių sen.

Vilkaviškio rajonas

1..Mobilaus stendo“ Nustok tyčiotis, man skauda“ išleidimas. 2.Meninio filmo, paremto tikrais faktais „Klasė“ 9,10,11,12 klasėse peržiūra ir aptarimas. 3.Filmo „ Patyčios“ 5,6,7,8 klasėse peržiūra ir aptarimas. 4.Piešinių konkursas 1-4 klasėse „ Man su tavim gera..“ 5.Diskusijų popietė 5-12 klasėse“ Ar sunku, ar reikia, ar madinga būti geram?“ 7.Klasių valandėlės „ O ką aš galiu?“ 8.Mokyklos internetiniame puslapyje patalpinti rekomendacijas tėvams „ Patyčios“ Mokiniai klasių kolektyvuose kurs trumpus filmukus apie patyčias, jų pasekmes jiems bei jų artimiesiems ( 7-10 kl.)

Mokyklos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai