Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

KALVARIJOS GIMNAZIJA


KALVARIJOS GIMNAZIJA

J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija

Kalvarijos savivaldybė

1. 7-8 ir I-IV klasių valandėlėse vyks veiklos naudojant ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ" naudinga informacija ir medžiaga ugdymo įstaigų bendruomenėms. Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas. 2. Socialinis pedagogas paruoš lankstinuką mokiniams ir tėvams. 3. 1-4 klasių mokiniai dailės ir technologijų pamokų metu gamins skirtuką knygai "Draugystė". Paroda internetinėje svetainėje nuo kovo 27 d. 4. 7-8 ir I-II klasių mokiniai paruošia gyvą plakatą ,,Draugystės receptas", kuris bus demonstruojamas bendruomenei nuo kovo 27 d. 5. 1-4, 5-6 pokalbiai su mokiniais klasių valandėlių metu: "Kaip draugauti?", "Kaip spręsti sunkumus?". 6. 5-6 klasių mokiniai, klasių auklėtojai ir socialinis pedagogas klasių valandėlių metu ruošia skaidres "Veikime kartu". Pateikiamos gimnazijos bendruomenei kovo 27 d. 7. Susitikimas su 3-4 ir 7-8 klasių mokinių tėvais ,,Vaiko gerovės komisijos veikla gimnazijoje" kovo 24 d.

Veiklose dalyvaus Kalvarijos gimnazijos bendruomenė.