Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla


Vilniaus Filaretų pradinė mokykla

Filaretų g. 43, Vilnius

Vilniaus miestas

Šios savaitės metu, tradiciškai, planuojama klasės valandėlių metu kalbėti patyčių tema (užduotis ir papildomą medžiagą klasių mokytojoms ruoš psichologė, psichologės asistentė), klasės valandėlių metu bus rodomas klasių seniūnų sukurtas prevencinis filmukas patyčių tema. Visą savaitę mokykloje bus organizuojamas draugiškumą skatinantis paštas. Vaizdinėmis priemonėmis koridoriuose akcentuojamas pozityvus, draugiškas elgesys ir jo būdai. Taip pat, iki kovo 1 dienos mokykloje vyks mokyklos mokinių dainų konkursas "Patyčios bijo tavo nepritarimo!".

Į veiklas planuojam įtraukti visą mokyklos bendruomenę (mokinius nuo 1 iki 4 klasės, mokytojus ir kitus ugdymo įstaigos darbuotojus). Visas veiklas organizuoja 2-4 klasių seniūnai.