Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras


Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Vytauto pr. 44

Kauno miestas

PREVENCINĖS PROGRAMOS „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“ kryptingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizuojant ir vykdant švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai 1. Kauno m. sav. administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus metodinės valandos, konsultacijos pedagoginiams ir kitiems ugdymo įstaigų darbuotojams; konsultacijos, paskaitos tėvams. 2. 1. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuojami mokymai pedagoginiams darbuotojams tobulintis kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 2. 2. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių prevencinių skrajučių, plakatų, brošiūrų leidimas ir platinimas prevencijos temomis. 2 3. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro konkursų, popiečių, parodų organizavimas mokiniams prevencijos temomis. 2 4. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota apibendrinamoji konferencija. 2 4. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuota stažuotė Norvegijoje. 3. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos konsultacijos pedagoginiams ir kitiems ugdymo įstaigų darbuotojams, tėvams; paskaitos tėvams, mokiniams. 4. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus paskaitos mokinimas, tėvams. 5. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyriaus, Lietuvos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Kauno skyriaus, Lietuvos Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Kauno skyriaus individualios konsultacijos ugdymo įstaigų vadovams. 6. Kauno Maironio gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinio centro konsultacijos mokiniams.

Mokiniai, mokytojai, šeima, mokykla