Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"


Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"

J. Bielinio 16A, Panevėžys

Panevėžio miestas

Mandagumo dienelė 2017-03-20 Pokalbio metu išsiaiškins, kodėl reikia būti mandagiems. Prisimins mandagumo abėcėlę. Įtvirtins mandagumo žodžius žaisdami žaidimus "Parduotuvė", , "Einu į svečius", Parašys ant kortelių mandagumo žodžius: Prašau, Atsiprašau, Ačiū, Laba diena, Viso gero ir kt. Žodžius pakabins matomoje vietoje. Žaidimų dienelė 2017-03-21 Vyresni vaikai apsilankys pas mažuosius draugus. Kartu žais, šoks, dainuos, deklamuos. Vyresnis ir mažesnis draugas kartu aplikuos "Draugystės gėlę". Draugiškumo dienelė 2017-03-22 Pokalbio metu išsiaiškins, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl su juo draugauja.Apibūdins draugo išvaizdą bei elgesį. Nupieš geriausio draugo portretą. Bus surengta piešinių paroda "Mano geriausias draugas". Draugų piešinius sudės į "Draugystės knygą". Žais žaidimą "Draugystės ratelis" – ant popieriaus lapo surašys vaikų vardus ir rodyklėmis parodys, kas su kuo draugauja. Gražių žodžių dienelė 2017-03-23 Pokalbio metu išsiaiškins , kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti, skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokys sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius. Surašys gražius žodžius ant popieriaus, kūrybiškai juos papuoš, susegs lapus į "Draugystės" knygą. Meilės dienelė 201 7-03-24 Grupėje parengs nuotraukų parodėlę "Mano mylimiausi žmonės". Nuotraukas parodėlei parinks vaikai kartu su tėveliais. Nupieš širdelę, papuoš ją, užrašys, kam ji skirta. Pakabins širdeles lauke ant medžio (augins meilės medį0. Žais Žaidimus, kartu su visais darželio vaikais susikabins į "Draugystės ratelį".

Lopšelio-darželio "Dobilas" bendruomenė.