Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija


Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija

Daržų g. 1, Rietavas

Rietavo savivaldybė

1-4 kl. mok. pildys savaitės dienoraštį "Be patyčių 2017". 5-8 kl., I-IV gimn. kl. mok. kurs atvirukus tema "Aš nesityčioju". Pagalbos mokiniui specialistai praves klasės valandėles "Ką daryti, kai iš manęs tyčiojasi?", "Elektroninės patyčios", "Kuo skiriasi skundimas nuo pagalbos prašymo?". Apklausos "Patyčių paplitimas gimnazijoje" rezultatų pristatymas gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos bendruomenė.