Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus "Ateities" mokykla


Vilniaus "Ateities" mokykla

Simono Stanevičiaus g. 98, Vilnius

Vilniaus miestas

Tikslas: Kurti draugišką ir saugią aplinką mokykloje. Įtraukti mokinius į mokyklos bendruomeninę veiklą, nukreiptą prieš patyčias. Skatinti pagarbų ir tolerantišką elgesį tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų. Savaitės tema: „Draugiškas „Ateities“ vaikystės sodas“. Tikslas – skatinti glaudesnį ir draugiškesnį mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. 1. Užduotis – pradinių klasių rekreacijoje prie direktoriaus kabineto visi mokyklos mokiniai ir mokytojai prie savo klasės gėlyno turi padaryti gėlytes (apie 5 cm ) ir priklijuoti. 2. Kovo 20 d., 11 val. „Veiksmo savaitės be patyčių 2016“ pradžia – Apsikabinimo diena. 3. Klasės valandėlės draugystės ir tolerancijos tema Informacija: http://bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu/rekomendacijos-veikloms/ 4. Draugystės ir tolerancijos tema integruojama į visų dalykų pamokas. Užduotis – per rusų, lietuvių, anglų kalbų, etikos ir religijos pamokas vaikai rašo trumpą rašinėlį tema „Dėkoju už...“ (Rašinėliai iškabinami prie mokytojų kambario). 5. 5-10 klasių prezentacija, trumpas filmukas „Draugiškiausia klasė“. 6. Pagrindiniame mokyklos stende iškabinama informacija apie „Veiksmo savaitę be patyčių 2016“ 7. Visą savaitę - Senoji animacija arba socialinė reklama. II mokyklos aukšte (mokyklos muziejuose), pertraukų metu rodomi animaciniai filmai arba socialinė reklama. 8. Pradinių klasių piešinių konkursas tema: "Draugystė - tai..."

Mokyklos bendruomenė (mokiniai, mokinių tėvai, mokyklos mokytojai, administracija, personalas).