Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Jurbarko "Ąžuoliuko" mokykla


Jurbarko "Ąžuoliuko" mokykla

S. Daukanto g. 9, Jurbarkas 74168, Lietuva

Jurbarko rajonas

VEIKSMO SAVAITĖS „BE PATYČIŲ “ PROGRAMA 2017-03-20 - 2017-03-26 TIKSLAS: ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. Mokyti vaikus nebūti abejingais stebėtojais, o stabdyti patyčias. UŽDAVINIAI: 1. Supažindinti vaikus su patyčių samprata. 2. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias mokykloje. 3. Užsiėmimų metu mokytis atpažinti patyčias. 4. Mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius patyčių klausimus taikant vaidybinę veiklą. 5. Gvildenti draugystės ir bendravimo temas per meninę veiklą. 6. Siekti geresnių ugdytinių tarpusavio santykių mokykloje. PROGRAMOS TURINYS PIRMADIENIS 1. Ryto ratas grupėse „Be patyčių“ tematika (Kas yra patyčios? Kaip atpažinti patyčias? Kaip aš jaučiuosi turėdamas draugų ir kt.). 2. Meno terapija – piešimas, aplikacija draugystės, bendravimo tematika. ANTRADIENIS 1. Akcija „Gražių žodžių sakymas grupės draugui“ - žodžių galia gali sustiprinti, bet gali ir įskaudinti. 2. Kolektyvinis darbas „Draugystės knyga“. Grupių vaikai sukurs po vieną „Draugystės knygos puslapį“ (A3 formatas), kurie bus sujungiami su kitų grupių sukurtais knygų puslapiais. Bendras ugdytinių darbas - „Draugystės knyga“ keliaus per ugdymo grupes, o savaitės pabaigoje bus eksponuojama Mokyklos metodiniame kabinete. TREČIADIENIS Pasakų/vaidybinė terapija. Filmukų – pasakų žiūrėjimas, aptarimas, diskusija su vaikais patyčių prevencijos tematika. Vaidybiniai etiudai patyčių prevencijos tematika. KETVIRTADIENIS Muzikos terapijos diena „Muzika gali man padėti“. Dainos apie draugystę. PENKTADIENIS Vaikų pažintis su „Draugystės knyga“. Gerųjų minčių, įspūdžių pasidalijimas apie draugystę, vartant „Draugystės knygą“ .

DALYVIAI: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, specialiosios lavinamosios klasės mokiniai ir pedagogai.