Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas"


Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas"

Kęstučio g. 5. Šilutė

Šilutės rajonas

Savaitė be patyčių Tikslas. Ugdyti vaikų pozityvų bendravimą, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. Uždaviniai. 1. Aiškinti vaikams kas yra patyčios. 2. Taikant vaidybinę veiklą mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius patyčių klausimus. 3. Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas. 4. Siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje. Data. Kovo 20-24 d. Idėja. Pristatyti įstaigos bendruomenei Akcijos savaitė be patyčių simbolines figūras ,,Geruolį ir Piktuką“. Pakviesti vaikus ir suaugusius įsijungti į bendrą veiklą prieš patyčias. Pirmadienio rytą visus pasitinka du ,,artistai“ apsirengę Geruoliu ir Piktuku . Pristato save , įteikia ženklelį ,,MES PRIEŠ PATYČIAS“ bei pakviečia žiūrėti filmuką ,,Apie draugystę“ Simbolines figūras įkurdina įstaigos vestibiulyje. Jos tarnaus geriems ir blogiems darbams rinkti. Antradienis. Akcija vyksta grupėse piešiami ,,draugystės simboliai pagal grupės pasirinkimą, sumanymą. (Vyresniesiems bus pasiūlyta daryti knygoms skirtukus, kuriuos bus galima padovanoti trečiadienio išvykos į biblioteką metu bibliotekai). 1. Trečiadienis. Išvyka su 20 vyresnių vaikų į Šilutės F. Bajoraičio biblioteką. Dalyvavimas viktorinoje ,,Savaitė be patyčių“ bei žaidimai interaktyviajame kambaryje. Ketvirtadienis . Draugų diena. (Pasikviečiame draugus į įstaigą) Penktadienis. Į salę atvykusius vaikus pasitinka Geruolis ir Piktukas. Aptaria simbolines figūras, kurios buvo visą savaitę įstaigos fojė ir ant jų priklijuotus lapelius. 2. Kiekviena grupė pristato plakatą kurtą kartu su tėveliais ,,Draugystė“ 3. Geruolis su Piktuku visus savaitės dalyvius apdovanoja prizais.

Visi įstaigos ugdytiniai