Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija


Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija

Vilniaus g. 7, LT-15232, Lavoriškės, Vilniaus r.

Vilniaus rajonas

Nuo kovo 1 d. 1-6 klasių gimnazijos mokiniai kartu su klasių vadovais kuria Draugystės traukinius bei Draugystės knygas. Kovo 20-24 d. 7-8 bei IG, IIG, IIIG, IVG klasių mokiniai rengia plakatus ,,Patyčios bijo tavo nepritarimo". Kovo 20 d. gimnazijos socialinė pedagogė paskelbia gimnazijos mokiniams apie akciją ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017". 1-2 klasių mokiniams rengia pasisveikinimo akciją ,,Paspausk draugui ranką", taip pat veda diskusiją su vaikais tema ,,Kas yra patyčios, patyčių formos". 1 klasės mokiniai žiūri bei aptarinėja animacinį filmą ,,Būk dėkingas". Su gimnazijos socialine pedagoge kuria plakatą ,,Draugystės medis". 2 klasės mokiniai su socialine pedagoge žiūri ir aptarinėja filmą ,,Bjaurusis ančiukas". Rašo malonius ir nemalonius žodžius. Kovo 22 d. gimnazijos socialinė pedagogė veda diskusiją su 7-8 klasių mokiniais tema ,,Kas yra patyčios, patyčių formos", daro mokinių anketavimą ,,Patyčios mokykloje", žiūri ir aptarinėja su vaikais filmą ,,Gyvenk be patyčių". Kovo 23 d. klasių vadovai veda klasės valandėles tema ,,Patyčios ir jų pasekmės". Gimnazijos psichologė žiūribei aptarinėja su 3-4; 5-6 klasių mokiniais filmą ,,Patyčių šokis". Pateikia tarptautinio projekto ,,Draugystė be sienų" psichologo rekomendacijas vaikams, kaip elgtis, kai patiri patyčias. Gimnazijos socialinė pedagogė veda IIIG-IVG mokiniams diskusiją tema ,,Kas yra patyčios, patyčių formos", rodo ir aptarinėja su vaikais situacijas apie patyčias. Kovo 24 d. gimnazijos psichologė rodo ir aptarinėja su IG-IIG gimnazijos mokiniams filmus ,,Elektroninės patyčios", ,,Virtualioje aplinkoje bendrauk saugiai". Gimnazijoje vyksta Draugystės knygų, Draugystės traukinių, plakatų ,,Patyčios bijo tavo nepritarimo" eksponavimas. Numatoma, kad Draugystės knyga gimnazijoje bus kaip tęstinis projektas.

Gimnazijos administracija, mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, darbuotojai.