Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija


Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Rygos g. 10

Vilniaus miestas

Savaitės be patyčių metu mūsų mokykloje kiekvienoje klasėje bus organizuojamos valandėlės tema: „Kurkime draugišką mokyklą“. Valandėlių metu bus organizuojami pokalbiai apie tai, kodėl vyksta mokinių tarpe patyčios ir kaip jaučiasi vaikas, iš kurio tyčiojamasi, bus akcentuojama draugiško, pagarbaus, tolerantiško bendravimo svarba. Kiekvienoje klasėje dailės pamokos metu bus gaminami plakatai. Klasės valandėlių metu organizuotų diskusijų išvadoje mokiniai pasiūlys, sukurs draugiško bendravimo klasėje ir mokykloje taisykles, normas. Šios taisyklės kartu su pasiūlymais, kaip sukurti draugiškesnę atmosferą mokykloje, bus surašomos plakatuose. Kiekviena klasė plakatus su idėjomis, taisyklėmis ir pasiūlymais iškabins mokyklos koridoriuose, kad visų klasių mokiniai galėtų susipažinti su kitų klasių pasiūlytomis taisyklėmis, idėjomis, kaip sukurti draugiškesnius tarpusavio santykius mokykloje. Vėliau mokinių pasiūlymai ir idėjos bus apibendrinti pagalbos mokiniui specialistų bei pristatyti pasitarimo metu mokytojams. Pedagogai apsvarstys pagalbos mokiniams galimybes, kaip sukurti dar labiau draugišką, emociškai saugią atmosferą mokykloje. Mokiniai taip pat klausysis psichologo, socialinio pedagogo, auklėtojų ir pedagogų paskaitų, diskutuos, atliks praktines užduotis, kartu peržiūrės ir analizuos šviečiamojo pobūdžio filmus apie patyčias ir jų prevenciją. Šie filmai yra skirti įvairaus amžiaus žiūrovams bei yra sukurti tam, kad šviesti jaunimą ir suaugusius, apie opią patyčių problemą mūsų visuomenėje, būtinybę kovoti su nepagarbiu ar žeminančiu kitus elgesiu tam, kad sumažintume patyčių mastą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Mažesnieji mokinukai savaitės be patyčių metu visi kartu pieš kolektyvinius piešinius draugiškumo tema, žais ir analizuos drauge su savo mokytojomis, kas padeda sukurti draugiškus santykius vaikų kolektyve, koks elgesys sveikintinas, o koks yra nepageidaujamas.

Numatytuose mokyklos renginiuose dalyvaus visų klasių mokiniai, klasių vadovai, dailės mokytojai, socialinė pedagogė ir psichologė.