Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija


Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Basanavičiaus g. 25

Šilalės rajonas

1. Per TAMO elektroninį dienyną visiems moksleiviams išsiunčiamas "Garbingo elgesio internete kodeksas". 2.. Išleidžiamas stendas "Facebook ir tavo privatumas". 3. Platinami lankstinukai "Patarimai, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje". 4. Per dorinio ugdymo pamokas rodomos video paskaitos "Kaip užtikrinti saugesnį vaikų bendravimą internetu ir mobiliuoju telefonu". 5. Per klasių valandėles organizuojamos diskusijos tema "Fotografavimas ir nuotraukų viešinimas internete". 6. Per informatikos pamokas pateikiamas žinių patikrinimo testas "Saugesnio interneto viktorina", suteikiama galimybė pasitikrinti savo facebook paskyros saugumą. 7. Netradicinė integruota anglų k. pamoka "Kuriame geresnį internetą kartu".

1 - 4 gimnazijos klasių moksleiviai.