Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras


SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

Ežero g. 23, Kaunas

Kauno rajonas

Kiekviena savaitės diena priskirta spalvai. Žalia diena (I): "Muzika mus skatina gražiai mąstyti". <R.V. Emersonas> Muzika, ritmas ir dainos apie draugystę. Geltona diena (II): "Mažas kasdieninis džiaugsmas ir daro gyvenimą laimingą" <P. Braun> Naujos emocijų lentos pristatymas taip pat emocijoms sriskiriant spalvas. Bendro paveikslo kūrimas (Žmogeliukai suklijuoti susikibę aplink žemę) "Draugai, apjuoskim Žemę savo gerumu". Linksmosios estafetės "Ranka rankon, koja kojon". Raudona diena (III): "Kiekvienas turi talentą" <E. Jong> Edukacinė veikla už centro ribų. Šokiai su kinektu "Aš šoku - nes esu laimingas". Mėlyna diena (IV): "Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą" <J. Kehoe> Išvyka į mokyklą, kurią lanko vienas iš mūsų lankytojų. Vaidinimas "Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms". Balta diena (V): "Trys pagyrimo žodžiai suminkština kiekvieno žmogaus širdį" <T.S.Lai> Apkabinimų dalinimas. Gaminame draugystės pyragą. Žiūrime juodai baltą filmuką. Kiekvieną dieną visi daromės bendrą nuotrauką su tos dienos spalva.

Veiklose dalyvaus SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Dienos socialinės globos centrą lankantys vaikai.