Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija


Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Mokyklos g.1, Veiviržėnai, Klaipėdos raj.

Klaipėdos rajonas

"Veiksmo savaitę be patyčių" mūsų gimnazija planuoja organizuoti spalvų dienas, siekiant suvienyti bendruomenės narius kovai prieš patyčias. Bus kuriamas spektakliukas draugystės, konfliktų, patyčių tema. Savaitės eigoje bus vedami užsiėmimai, klasės valandėlės 6-Iabg klasių mokiniams apie patyčias mokykloje, elektronines patyčias, kaip apsisaugoti ir padėti draugui. Savaitė bus užbaigta bendra gimnazijos bendruomenės nuotrauka.

Veikloje dalyvaus visos gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, specialistai, bus kviečiami tėveliai. Bendradarbiaujama su kultūros centro jaunimo klubu "Ekipa".