Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Radviliškio Lizdeikos gimnazija


Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Lizdeikos g. 6C, Radviliškis

Radviliškio rajonas

03-20 - TV pranešimas mokiniams " Patyčios skaudina" transliacija per gimnazijos TV (atsakinga soc. pedagogė). 03-(20-24) - Informaciniai pranešimai tėvams elektroniniame dienyne (atsakinga soc. pedagogė) 03-21 - Filmų peržiūra ir aptarimas su 1D ir 1C klasių mokiniai (atsakingos psichologė, soc. pedagogė ir klasių auklėtojos). - 2A ir 2D klasių mokiniai dalyvaus susitikime -diskusijoje "Teisinė atsakomybė už patyčias internetinėje erdvėje ir realiame gyvenime" svečiuose policijos pareigūnas A. Kardašius, Radviliškio raj. PK veiklos skyriaus vyriausias tyrėjas (atsakinga soc. pedagogė) 03-22 - Gimnazistų tarybos veikla tikslinama (atsakinga soc. pedagogė) 03-23 - Dalyvavimas Respublikinėje konferencijoje "Patyčioms STOP" Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje (atsakinga soc. pedagogė). - Filmų peržiūra ir aptarimas su 1A ir 1B klasių mokiniai (atsakingos psichologė, klasių auklėtojos). 03-24 - 2B ir 2C klasių mokiniai dalyvaus susitikime -diskusijoje "Teisinė atsakomybė už patyčias internetinėje erdvėje ir realiame gyvenime" svečiuose policijos pareigūnas A. Kardašius, Radviliškio raj. PK veiklos skyriaus vyriausias tyrėjas (atsakinga soc. pedagogė ir klasių auklėtojai)

Veiklose dalyvaus 1-4 klasių mokiniai, 1-3 klasių tėvai, mokytojai, klasių auklėtojai.