Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija


Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Klaipėdos g. 138, Panevėžys

Panevėžio miestas

Draugystės knygos kūrimas dalyvaus 1-4 klasių mokiniai, plakato kūrimas "Kas tai yra draugiška mokykla?" dalyvaus 5-8 klasių mokiniai. Visą savaitę veiks draugystės paštas. Visas dienas bus organizuojamos linksmosios pertraukos. Vyresnieji globos mažesniuosius. Vykdysime 1-8 klasių mokinių apklausą apie bauginantį elgesį ir patyčias. Kovo 20 d. organizuosime draugystės rytmetį. Klasių valandėlių metu mokiniai su klasių vadovėmis diskutuos "Mūsų klasės draugiška?! Mūsų progimanzija draugiška?!" Bendra visos progimnazijos bendruomenės nuotrauka sustojus į šypseną.

Progimnazijos bendruomenė