Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija


Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

D. Poškos g. 24, Šilalė

Šilalės rajonas

ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ - DRAUGYSTĖS SAVAITĖ 2017 VEIKLOS: Idėja: kviečiame visus mokyklos bendruomenės narius būti dar aktyvesniais ir savo elgesiu aiškiai parodyti nepritarimą patyčioms ir jas stabdyti kartu, skatinti pagarbų ir draugišką tarpusavio bendravimą. Dalyviai: p. u. gr.-1-4 ir 5-8 klasių mokiniai bei mokytojai, tėvai, mokyklos specialistai. Šiais metais Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ metu stengsimės panaudoti „Vaikų linijos“ pasiūlytas idėjas ir vertingą informacinę medžiagą. I. Dalijami informaciniai skirtukai, kuriuose pateikiama trumpa informacija apie Draugystės savaitės 2017 veiklas. II. Visose klasėse vyks prevenciniai užsiėmimai klasių valandėlių metu: a) ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-2 kl. mokiniams „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“. b) 3-4 kl. mokiniams „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“. c) 5-8 kl. mokiniams „Nelauk, kol sunkumai užaugs“. II. Mokyklos ekranuose rodoma informacinė medžiaga apie realių ir virtualių patyčių pavojus ir jų prevenciją. IV. Išspausdinami ir dalijami „Vaikų linijos“ parengti lankstinukai. V. 5 – 8 klasės kviečiamos dalyvauti draugiškame tarpklasiniame plakatų konkurse. Tikslas sukurti įtaigų plakatą su šūkiu, kuriuo paragintų bendraamžius nelikti pasyviais patyčių stebėtojais, o savo elgesiu aiškiai parodytų nepritarimą patyčioms ir taip jas stabdytų. VI. Mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne mokinių tėvams, mokytojams, mokiniams pateikiamos „Vaikų linijos“ paruoštos nuorodos apie patyčių prevenciją ir jų stabdymą. VII. Organizuojamas 5 – 8 klasių jaunųjų talentų konkursas ‚Tu tikrai gali!”, kurio siekis – skatinti mokinių saviraišką, atvirumą, draugiškumą, toleranciją.

Dalyviai: p. u. gr.-1-4 ir 5-8 klasių mokiniai bei mokytojai, tėvai, mokyklos specialistai. Tačiau didžiausias dėmesys šiemet atiteks 5 - 8 klasių mokiniams.