Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija


Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Tilžės g. 137

Šiaulių miestas

Veiksmo savaitės be patyčių planuojamos tokios veiklos: 1. Teminės klasės valandėlės mokiniams 2.. Rekomendacijų parengimas mokytojams 3. Informaciniai stendai ir informacija gimnazijos televizoriuje 4. Tarpmokyklinė viktorina arba estafečių žaidimai 5. Rekomendacijos tėvams 6. Mokyklos aplinkos dėl patyčių paplitimo tyrimas. Kai kurie mokiniai jau dalyvauja "Vaikų linijos" organizuotose konkursuose (piešinių, dainų). Šiemet daugiau dėmesio bu skiriama mokytojų ir tėvų informavimui ir pagalbai jiems, vykdant patyčių prevencijos veiklas.

Veiklose dalyvaus visa mokyklos bendruomenė, veiklas organizuos socialinė pedagogė ir Vaiko gerovės komisija.