Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

Šaltinių g. 1, Alytus - 62345

Alytaus miestas

1. Mokinių tarybos inicijuota akcijos pradžia "Spalvų savaitė" 2. Informacinis stendas patyčių prevencijos tematika 3. Informacija gimnazijos TV ekrane "Kur kreiptis pagalbos" 4. Anoniminė laiškų dėžutė "Pranešk apie patyčias" 5. Klasės valandėlės "Nesityčiok, man skaudu" ; " Savigarba" (psichologė, soc. pedagogė) 6. Apvalaus stalo diskusija (dalyviai - mokinių tarybos nariai, klasių seniūnai, vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvų atstovai). 7. Laiškas -rekomendacijos tėvams .

Mokiniai, mokytojai, mokyklos nepedagoginio personalo darbuotojai, tėvai