Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šakių "Žiburio" gimnazija


Šakių "Žiburio" gimnazija

V.Kudirkos g. 33, Šakiai, LT - 71124

Šakių rajonas

Veiklas inicijuoja gimnazijos mokinių savivalda. Bus vykdoma akcija, skatinanti pastebėti patyčias ir raginanti būti ne stebėtojais, o aktyviais kovotojais prieš patyčias. Mokinių apskrito stalo diskusijos su psichologe ir socialine pedagoge apie gimnazijos bendruomeniškumą, tarpusavio pagalbą. Gimnazistų susitikimai su "Berželio" darželio auklėtiniais ir "Varpo" mokyklos antrokais, kalbėsime apie draugiškumą.

Gimnazijos mokiniai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai