Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Molėtų rajono Alantos gimnazija


Molėtų rajono Alantos gimnazija

A. Kraujelio g. 3, Alanta LT-33311, Molėtų rajonas

Molėtų rajonas

Diskusijos klasių valandėlių metu pagal "Vaikų linijos" pateiktas rekomendacijas. Vyresniųjų pamokėlės mažesniesiems "Mano ir kitų pareigos ir atsakomybės", žaidimai pertraukų metu. Filmų peržiūra ir aptarimai.

Visa mokyklos bendruomenė ir tėvai.