Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kupiškio r, Alizavos padrindinė mokykla


Kupiškio r, Alizavos padrindinė mokykla

Berželių 12, Alizava

Kupiškio rajonas

Mokinių apklausa, sportinės varžybos

1- 10 KLASIŲ MOKINIAI, MOKYKLOS BENDRUOMENĖ