Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla


Vilniaus Sausio 13-osios mokykla

Architektų g. 166, Vilnius

Vilniaus miestas

Mokinių sukurtų emblemų/ženkliukų išreiškiančių nepritarimą patyčioms paroda (VPPT socialinės akcijos tęsinys) Spalvų dienos. Visa mokyklos bendruomenė atitinkamomis dienomis rengiasi atitinkamų spalvų drabužiais, kurie turi tam tikrą reikšmę. Gerų darbų sąrašas. 1-ojo aukšto fojė pakabintas didelis popieriaus lapas, visi skatinami užrašyti jame savo gerus darbus. Draugiškiausios klasės rinkimai. Padėkos ar/ir atsiprašymo laiškai. 1-ojo aukšto fojė stovi „Ačiū ir atsiprašau“ dėžė. Visi skatinami rašyti laiškus vieni kitiems. Klasių valandėlės patyčių tema, naudojantis "Vaikų linijos" metodine medžiaga Filmuotos medžiagos patyčių tema peržiūra ir aptarimas etikos pamokų metu. Žaidimas „Angelas sargas“

Visa mokyklos bendruomenė