Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Klaipėdos lopšelis-darželis "Želmenėlis"


Klaipėdos lopšelis-darželis "Želmenėlis"

Baltijos pr. 77 Klaipėda, 94122

Klaipėdos miestas

numatoma veikla su vaikais: • Pasisveikinimo akcija ryto rate ,,Apkabink draugą“. • Vaikų minčių saulutė apie draugystę. • Bendra dviejų priešmokyklinių grupių („Žiniukų“ ir „Liūtukų“) sunkumų įveikimo valandėlė „Kaip susidraugauti ir išsaugoti draugystę“ su emociniais – imitaciniais žaidimais • Pratimai-žaidimai, situacijų inscenizavimas, panaudojant vaidybą su lėlėmis, kūno judesių plastiką, mimiką, muzikos instrumentus ,,Nesutarimai su draugais“, ,,Nesityčiok iš draugo“, ,,Aš randu naujų draugų ” ir kt. • Virvelės teatro pasakos K. Kasparavičiaus „Pagalvė“, D. Dilytės ,,Kaip sraigė vėl pradėjo džiaugtis“, ,,Asiliukas ir raudonas balionėlis“. • „Saulutė draugui“ – akmenukų meniškas apipavidalinimas ir pasikeitimas su kitos grupės draugais. • Vaidybinė situacija „ Peštynės“ • Emocinio intelekto žaidimai: ,,Prašau įleisk mane į ratelį“, ,,Ožiukai“, ,,Sraigė“. • Lauke komandiniai žaidimai. Numatoma veikla su tėvais: • Kūrybinė socialinė veikla su tėveliais ,,Pražydo medelis gerumo žiedais“ • Stendinė medžiaga tėvams: „Patyčios tarp vaikų: nenumokite ranka“, „Kaip įveikti sunkumus?“. • Individualūs tėvelių su savo vaikais pokalbiai apie tai, kaip padėti pasijusti geriau draugui ir sau sunkioje situacijoje, kas padeda išlaikyti draugystę, apie emocijas, kurias sukelia patyčios, kaip pačiam netapti priekabiautoju.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Želmenėlis" priešmokyklinio ugdymo "Žiniukų" ir "Liūtukų" grupių ugdytiniai, pedagogai, tėvai.