Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kretingos mokykla - darželis "Žibutė"


Kretingos mokykla - darželis "Žibutė"

Mėguvos g. 16, Kretinga LT-97140

Kretingos rajonas

Savaitės BE PATYČIŲ renginiai 2017 m. Ryto ratas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Mano rankos, kad apkabinčiau“ Pokalbiai – klasių valandėlės 1-4 klasėse „Gyvenkime draugiškai“ ir „Kaip atpažinto patyčias“ „Vaikų linijos“ parengtų lankstinukų apie patyčias pristatymas Mokyklos mokiniams ir jų tėvams; Informacijos TAMO dienyne pateikimas apie patyčias internetinėje erdvėje Darželio grupių kolektyvinių darbų paroda “ Pavasario pranašai“, „Draugystės knyga“ Akcijos „Mano rankos augina gėlytę, kad žydėtų visa mokykla“ ; „Apkabinkime Mokyklą ir Lietuvą“ Rekomendacijos pedagoginiams darbuotojams: idėjų veiklos organizavimui pristatymas http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

Vaikai nuo 3 iki 10 metų, Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, tėvai